The Wayback Machine - /web/20180903150831/http://zhfjw.org/sz/jsz/8176.html

俱舍宗概述

俱舍宗(也名有宗):本于世亲菩萨的的俱舍论,发扬诸法的真谛。俱舍论为何毗达摩俱舍论之略称。阿毗译对,达摩译法,俱舍译藏。

俱舍宗(也名有宗):本于世亲菩萨的的俱舍论,发扬诸法的真谛。俱舍论为何毗达摩俱舍论之略称。阿毗译对,达摩译法,俱舍译藏。合称对法藏论。对有二义,一对向涅盘,二对观四谛。法亦有二义,一为胜义法,即涅盘,二为法相法,即四谛。所谓的对法者,即以无漏真智,观四谈之理,而得涅盘之乐,这是本论的目的。

陈时真谛三藏译此论,并作译之,佚而不传。唐代玄奘大师重译此论三十卷,门人普光作记,法宝作疏,大为阐扬,随立此宗,然今则乏人问津矣。

分享到:

上一篇:佛教之俱舍宗   下一篇:没有了

>> 返回首页

相关文章

精彩推荐

佛教新闻

佛教文化

名寺古刹

佛教艺术

佛学问答

网站首页 | 佛教新闻 | 佛教故事 | 佛教十宗 | 藏传佛教 | 佛门资讯 | 政策法规 | 佛教艺术 | 佛门素食 | 佛教用品 | 名寺古刹 | 佛教文化